Цільові програми у галузі транспорту

  • Програма діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна—2020» у 2016 році:
Державні цільові програми, державним замовником яких є Мінінфраструктури: