Конкурсний відбір проектів для програми підтримки секторальної політики-2017

04 серпня 2017 року, 9:57

Програма підтримки секторальної політики - 2017 (конкурсний відбір проектів) – 600,75 млн грн.

Конкурсна комісія – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Ініціатор проекту – центральний орган виконавчої влади, обласні державні адміністрації.

Замовник проекту – центральний або місцевий орган виконавчої влади, державна чи комунальна установа, що належить до сфери управління ініціатора проекту або заснована ним та визначена ініціатором проекту відповідальною за підготовку та реалізацію такого процесу.

Проекти-переможці визначаються на основі рішення конкурсної комісії при Мінрегіоні.

Кінцевий термін подачі пропозиції до ОДА –  25.08.2017

Кінцевий термін подачі проектів до Мінрегіону –  27.09.2017

Ініціатор проекту подає до Мінрегіону в електронній та паперовій формі такі документи:

  1. заяву про участь у конкурсному відборі проектів;
  2. інформацію про фінансово-економічний стан замовника;
  3. опис проекту, оформлений згідно вимог Мінрегіону;
  4. інформаційну картку за формою, визначеною Мінрегіоном.

Умови відбору проектів регіонального розвитку:

1) відповідність проекту:

 – завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385;

 – плану заходів на 2015—2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 “Деякі питання реалізації у 2015—2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”;

 – одній із 5 програм регіонального розвитку, схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821:

  • інноваційна економіка та інвестиції;
  • сільський розвиток;
  • розвиток людського потенціалу;
  • розвиток туризму;
  • загальноукраїнська солідарність.

2) спроможність замовника проекту забезпечувати стійкий результат реалізації проекту, зокрема, шляхом подальшого фінансування заходів або утримання об’єктів за рахунок власних коштів;

3) мають найкращу загальну оцінку щодо економічної та/або бюджетної ефективності реалізації проекту, економічних вигод, соціального впливу, екологічного впливу (у разі наявності) за результатами оцінки, проведеної комісією.

Портал працює в режимі тестової експлуатації