ОГОЛОШЕННЯ

Одеська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття посади Генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Обласна психіатрична лікарня № 4» Одеської обласної ради»,закладу охорони здоров’я, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області.

Відповідно до вимог п. 12 «Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 №1094 (далі – Порядок), з метою утворення конкурсної комісії, оголошуємо початок  її формування.

Відповідно до вимог п. 11 Порядку, до складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

представники органу управління;

представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління.

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить шість – дев’ять осіб.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

Організації/ спілки/ громадські об’єднання подають наступні документи:

-клопотання від організації щодо розгляду їх представників кандидатами для відібрання до складу конкурсної комісії,

-письмова згода представників на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,

-копію документа, що підтверджує громадянство України,

– заяву про відсутність конфлікту інтересів,

-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підтверджуючих реєстрацію громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу,

-статут (положення) організації/ спілки/громадських об’єднань.

Пропозиції щодо кандидатур для відібрання до складу конкурсної комісії приймаються у робочий час та робочі дні тижня, з 09.00 до 16.00  протягом 15 днів з дати оприлюднення прийняття рішення про проведення конкурсів та даного оголошення за адресою: вул. Канатна, 83, каб. 524, канцелярія Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Департамент охорони здоров’я

Одеської обласної державної адміністрації