ОГОЛОШЕННЯ №3 Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації

Одеська обласна державна адміністрація  оголошує конкурс на посаду Генерального директора комунального підприємства «“Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф” Одеської обласної ради» (місце розташування: вул. Гаванна, 1, м. Одеса, 65026, Україна).

Основним напрямом роботи є: здійснення та забезпечення організації екстреної медичної допомоги на території Одеської області особам, які її потребують та постраждалим, які перебувають у невідкладному стані у повсякденних умовах, в особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; приймання від населення викликів щодо надання екстреної медичної допомоги, надісланих за допомогою усіх засобів зв’язку; формування, оброблення та передача інформації про виклики екстреної медичної допомоги; координація дій бригад екстреної допомоги та закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги; надання виїзної консультативної медичної допомоги; взаємодія з приймальними відділеннями закладів охорони здоров’я.

Структура підприємства: апарат управління; учбово-тренувальний відділ підготовки з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях; відділ медицини катастроф з функцією виїзної екстреної консультативної медичної допомоги; єдина оперативно-диспетчерська служба; дев’ять відокремлених підрозділів – станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги (СЕМД): Арцизька СЕМД, Білгород-Дністровська СЕМД, Біляївська СЕМД, Великомихайлівська СЕМД, Іванівська СЕМД, Ізмаїльська СЕМД, Любашівська СЕМД, Одеська СЕМД, Подільська СЕМД; у складі СЕМД функціонують 181 бригада СЕМД, у тому числі: 70 лікарських, з яких 3 спеціалізовані психіатричні бригади, 111 фельдшерських бригад.

Заплановані витрати  на 2021 рік: 899 508 001,00 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вища освіта II-го рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я», стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі у конкурсі подаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з Додатком 1;

– резюме у довільній формі;

– автобіографія;

– копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

– копія трудової книжки або  іншіх документів, що підтверджують досвід роботи;

– згода на обробку персональних даних згідно з Додатком 2;

– конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту на паперових носіях та в електронному форматі;

– довідка МВС про відсутність судимості;

– медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

– попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з Додатком 3;

– заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з Додатком 4;

– підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються: план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 16 квітня до 05 травня 2021 року за адресою:

Одеська  обласна державна адміністрація, 65012, м. Одеса, вул. Канатна, 83, к. 508, Департамент охорони здоров’я.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів:

07 травня 2021 року о 14:00 за адресою: Одеська обласна державна адміністрація, м. Одеса, проспект Шевченка, 4, каб. 632.

Дата проведення конкурсу: 21 травня 2021 року о 14:00.

Місце проведення: Одеська обласна державна адміністрація, м. Одеса, проспект Шевченка, 4, каб. 632.

Довідки за телефоном: (048) 725-48-10.

Директор Департаменту                                      Наталія ОДАРІЙ-ЗАХАР’ЄВА