Міжнародна технічна допомога

Одеська обласна державна адміністрація виступала бенефіціаром в наступних програмах у 2019 році (інформація станом на 1 січня 2020 року):

  • Програма територіального співробітництва країн Східного партнерства
    «Україна – Молдова»;
  • Спільна операційна програма прикордонного співробітництва «Україна – Румунія 2014-2020»;
  • Спільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»;
  • Спільний проєкт Австрійської Агенції Розвитку та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областях»;
  • Програма Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO)
  • Програма Уряду Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.

В рамках зазначених програм на території області у 2019 році реалізовувалося 18 проєктів міжнародної технічної допомоги:

Бюджет проєктуВалютаДонорМета проєкту
3158-05Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва19 325 100кан. дол.Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку КанадиРозвиток і зміцнення можливостей дрібних та середніх виробників плодоовочевої продукції та маркетингового ланцюга через покращення потенціалу виробників, маркетингових зв’язків, а також відносин між учасниками ринку
3733*Зміцнення регіональних можливостей із використанням екологічно чистих технологій в інтегрованих системах боротьби з шкідниками183 720євроПрограма територіального співробітництва країн Східного партнерства «Україна – Молдова»Підвищення потенціалу зацікавлених груп для реалізації екологічно чистих технологій в інтегрованих системах боротьби з шкідниками і органічним сільським господарством для вирішення транскордонних екологічних проблем сільських жителів з Молдови та України.
3766*Молодь в дії32 655євроПрограма територіального співробітництва країн Східного партнерства «Україна – Молдова»Покращення транскордонного співробітництва серед молоді Республіки Молдови та України з метою популяризації спорту та здорового способу життяв їх населених пунктах
3771*Спільні можливості в бізнесі для молоді (СМБ для молоді)95 524євроПрограма територіального співробітництва країн Східного партнерства «Україна – Молдова»Розвиток прикордонного співробітництва між Республікою Молдова та Україна з метою підтримки молодих людей у започаткуванні інноваційної ділової активності з сильним соціальним та економічним транскордонним впливом
3781*Розвиток українсько-молдовського транскордонного виробничо-науково-освітнього кластера для переробки побічних продуктів виноробства40 745євроПрограма територіального співробітництва країн Східного партнерства «Україна – Молдова»Створення транскордонного кластера для переробки відходів виноробства, використовуючи такі принципи: міжгалузеве партнерство (бізнес-наука-освіта), інновації та сталий розвиток прикордонних регіонів України та Молдови.
3840*Технічна підтримка Спільного технічного секретаріату Спільної операційної програми «Румунія–Україна»2014-2020 рр.90 490євроСпільна операційна програма прикордонного співробітництва «Україна – Румунія 2014-2020»Підтримка впровадження в Україні програми прикордонного співробітництва «Румунія – Україна» Європейського інструменту сусідства 2014-2020 рр. 1) інформування зацікавлених осіб та сторін про СОП ЄІС «Румунія– Україна» 2014-2020 рр.; 2) впровадження плану з інформації та візуалізації; 3) підтримка діяльностіОргану управління, Українського національного органу, Українського Контрольно-перевірочного пункту та Спільного технічного секретаріату Програми.
3938-01**«Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей»800 000євроСпільний проєкт Австрійської Агенції Розвитку та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областях»;Стійкий екологічний і всеохоплюючий соціально-економічний розвиток на місцевому рівні за рахунок посилення кооперативного місцевого управління й заохочення ініціатив, орієнтованих на громади, у двох областях України (Чернівецькій та Одеській).
3949CULTOUR-BSB – Розвиток сталого культурного туризму в Басейні Чорного моря (BSB_117)269 854євроСпільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»Спільний розвиток та розвиток транскордонних бізнес-можливостей у сфері туризму з акцентом на культурному сегменті ринку в Чорноморському басейн
3985**Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси150 384євроПівнічної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO)Запровадження низки енергозберігаючих заходів в бюджетних будівлях та часткову заміну неефективних світильників вуличної системи освітлення на світлодіодні з метою скорочення споживання теплової та електричної енергії і зниження витрат міського бюджету
3993Створення системи інноваційного трансграничного моніторингу перетворень річкових екосистем Чорного моря під впливом розвитку гідроенергетики та зміни клімату (BSB HydroEcoNex 165)187 666євроСпільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»Розробка системи моніторингу впливу гідроенергетики на стан навколишнього середовища та екосистемних послуг, надані ріками Чорного моря – Дністру та Пруту
4000GreeTHiS – Зелений туризм та історична спадщина – сходинка для розвитку Басейну Чорного Моря (BSB 305)182 923євроСпільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»Сприяння розвитку зеленого транскордонного історичного туризму в басейні Чорного моря шляхом заохочення ноу-хау, технологій адаптації клімату до історичних і захищених будівель та сприяння передачі інноваційних бізнес рішень між країнами
4028DACIAT – Поліпшення існуючих компетенцій та розвиток нових у секторі торгівлі аквакультурами та рибними продуктами (BSB461)96 985євроСпільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»Зміцнення транскордонного співробітництва в Чорноморському регіоні шляхом стимулювання обміну досвідом та належною практикою з метою збільшення компетентності в сфері аквакультури
4039Стратегія нульових відходів – досягнення сприятливого екологічного статусу163 872євроСпільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»Скорочення обсягів сміття/відходів уздовж Чорноморського узбережжя м. Одеса, включаючи берегову лінію
4129Стійка сільськогосподарська торговельна мережа у Чорноморському басейні- AgriTradeNet BSB 38378 073євроСпільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»Підвищення спроможності місцевих виробників, їх можливостей для географічної сертифікації/ідентифікації та встановлення зв’язків між бізнес-організаціями басейну Чорного моря
4149Чиста Ріка3 091 096євроСпільна операційна програма прикордонного співробітництва «Україна – Румунія 2014-2020Зменшення ризиків природних або техногенних катастроф і покращення транскордонних спільних систем надзвичайних ситуацій
4113Новий підхід в усуненні морського та річкового забруднення (MARLENA BSB 139)91 250євроСпільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»Спільне підвищення обізнаності громадськості та просвіта з проблем річкового та морського забруднення, цінності біорізноманіття та охорони навколишнього середовища для цільових аудиторій, таких як молодь, туристи, бізнес, місцеві громади та органи влади, освітні організації. Розвиток екологічно-відповідальної громадськості і екологічної поведінки серед молоді.
4099Транскордонна інфраструктура охорони здоров’я749 508євроСпільна операційна програма прикордонного співробітництва «Україна – Румунія 2014-2020Посилення партнерських відносин між спеціалізованими громадськими установами з охорони здоров’я Одеської області та повіту Тульча для вирішення проблем із здоров’ям громадян
4096MARLITER BSB 138 «Покращення онлайн доступу громадськості до даних моніторингу стану навколишнього природного середовища та інформаційних інструментів для підтримки співпраці вЧорноморському басейні щодо скорочення забруднення морським сміттям»)140 191євроСпільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»Онлайн доступ до надання інформаційної підтримки, підтримки процесу прийняття рішень та впровадження інноваційних форм неформальної освіти та підготовки для представників державних адміністрацій, регіональних установ, ділових асоціацій, галузевих експертів, науковців, студентів, неурядових організацій, волонтерів, прибережних громад та регіональної громадськості.

* – проєкт закінчився до ІІ піврічча 2019 року.

** – проєкт закінчився у ІІ півріччі 2019 року.