Агентства Європейського Союзу

Європейська фундація з питань поліпшення умов життя та праці (EUROFOUND)

http://www.eurofound.europa.eu/

Європейське агентство з охорони навколишнього природного середовища (EEA)

http://www.eea.europa.eu/

Європейський моніторинговий центр з питань наркотиків та наркозалежності

(EMCDDA)

http://www.emcdda.europa.eu/

Європейське агентство з питань безпеки та охорони здоров’я на робочих місцях

(EU-OSHA)

http://osha.europa.eu/

Бюро Європейського Союзу з прав на різновиди рослин (CPVO)

http://www.cpvo.europa.eu/

Європейський орган з безпеки продуктів харчування (EFSA)

http://www.efsa.europa.eu/

Європейське агентство з питань морської безпеки (EMSA)

http://www.emsa.europa.eu/

Європейське агентство з питань авіаційної безпеки (EASA)

http://www.easa.eu.int/

Європейське агентство з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA)

http://www.enisa.europa.eu/

Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (ECDC)

http://ecdc.europa.eu/

Європейське агентство залізниць (ERA)

http://www.era.europa.eu/

Європейське агентство з управління оперативним співробітництвом на

зовнішніх кордонах держав-членів ЄС (FRONTEX)

http://www.frontex.europa.eu/

Агентство ЄС з питань контролю рибальства (CFCA)

http://www.cfca.europa.eu/

Європейське хімічне агентство (ECHA)

http://echa.europa.eu/

Європейський інститут з питань гендерної рівності (European Institute for Gender Equality)

http://eige.europa.eu/

Європейське бюро судової співпраці (EUROJUST)

http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx

Європейський поліцейський коледж (CEPOL)

http://www.cepol.europa.eu/

Європейський поліцейський офіс (EUROPOL)

http://www.europol.europa.eu/

Європейське оборонне агентство (EDA)

http://www.eda.europa.eu/

Інститут з питань дослідження безпеки Європейського Союзу (ISS)

http://www.iss.europa.eu/

Європейський супутниковий центр (EUSC)

http://www.eusc.europa.eu/