Створення національного природного парку «Куяльницький»

На даний час природні комплекси Куяльницького лиману доведені до такого стану, що їм загрожує поступове знищення. Його водне дзеркало катастрофічно зменшується внаслідок припинення живлення з річки Великий Куяльник, знищення струмків, неконтрольованого добування грязі, піску та ряду інших причин.

Саме з метою припинення загибелі Куяльницького лиману Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації відповідно до статті 20-4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 28.10.2011 №270-VI (із змінами) проводиться робота щодо утворення національного природного парку «Куяльницький» на територіях Біляївського, Іванівського, Лиманського районів Одеської області та м. Одеса.

Національний природний парк (НПП) – це природоохоронна, рекреаційна, культурно-освітня, науково-дослідна установа загальнодержавного значення, що створюється з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність та забезпечення умов для організованого відпочинку.

Територія НПП поділяється на такі 4 функціональні зони:

  • заповідна зона – призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників;
  • зона регульованої рекреації – в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць; у цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок; заборонено промислове рибальство й промислове добування мисливських тварин, інша діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони;
  • зона стаціонарної рекреації – призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів парку;
  • господарська зона – у її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

На території НПП, крім заповідної зони, зберігаються традиційні види природокористування, у тому числі сінокосіння, випас худоби, любительське
(спортивне) рибальство, бджільництво, збір грибів, ягід та лікарських рослин, вирішуються питання заготівлі дров тощо.

НПП є каталізатором сталого розвитку регіону та базою для розвитку рекреаційної, туристичної, еколого-освітньої, природоохоронної, наукової
діяльності, стимулом для розвитку супутніх видів підприємницької діяльності в районі.

Така форма введення охоронного режиму лиману, національний природний парк, є найбільш сприятливою й для місцевого населення, яке проживає на його узбережжі. У національних природних парках згідно із законом підтримуються традиційні для місцевого населення види господарської діяльності, такі як рибальство, випасання худоби, ведення присадибного господарства, сінокосіння, народні промисли та інші, які не несуть негативного впливу на природу.

Таким чином, надання статусу території Куяльницького лиману національного природного парку «Куяльницький» та створення адміністрації установи з відповідною кількістю штату і державним фінансуванням дозволить забезпечити належну охорону його природних комплексів, вирішити питання створення робочих місць та активізує економічний розвиток регіону.