Fit For Partnership With Germany

Для залучення широкого кола підприємництва у регіонах України до участі у міжнародній програмі "Fit For Partnership With Germanу" (Готуємося до співпраці з Німеччиною) (далі- Програма), що реалізується у тісній співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Федеральним міністерством економіки і енергетики Німеччини.

Програма спрямована на стимулювання розвитку українського бізнесу, економічне співробітництво між Україною та Німеччиною, соціально-економічний розвиток регіонів та сприяє:

  • виходу українських підприємств на міжнародні ринки;
  • підвищенню конкурентноспроможності українських підприємств;
  • вдосконаленню компетенцій українських менеджерів у сфері завнішньоекономічної діяльності.

Цільовою групою для участі є представники українських підприємств із зовнішньоекономічним потенціалом, для яких організовуються цілеспрямовані бізнес-сесії у німеччині (90% фінансується Федеральним міністерством економіки і енергетики Німеччини).

Щорічно у Програмі беруть участь до 100 представників українського бізнесу.

У 2018-2019 роках українським управлінцям / підприємцям і підприємствам пропонуються бізнес-сесії в Німеччині за напрямками:

-загальна економічна кооперація;

- економічна кооперація з умовно галузевою спецфікою:

1) економічна кооперація в аграрному секторі: виробництво та переробка сільскогосподарської продукції, виробництво продуктів харчування;

2) економічна кооперація у сфері енергоефективності;

3) економічна кооперація в сфері переробки сміття/ екологічної утилізації відходів;

4) економічна кооперація в секторі охорони здоров'я / індустії охорони здоров'я.

(Більш детальна інформація про Програму та заходи щодо її реалізації розміщено на сайті www://ukraine.managerprogramm.de).

Координаторами та виконавцями Програми в Україні є Німецьке товариство з міжнародного співробітництво (GIZ) (далі - Товариство GIZ) та Мінеконорозвитку.

До реалізації Програми в Україні залучено партнерські платформи Програми, що знаходяться у різних регіонах України та випускники Програми попередніх років.

За такої підтримки у регіонах України Програми "Fit For Partnership With Germany" проводяться ряд підготовчих заходів для потенційних учасників Програмі, конкурсний відбір кандидатів у Програму.

Проте на даний час далеко не усі області беруть участь у Програмі.

Мінеконорозвитку звертається з проханням до обласних державних адміністрацій у разі відповідних звернень сприяти поширенню інформації про заходи, що проводяться в області для залучення якомога більшої кількості підприємців до участі у Програмі, та за можливості підтримці таких заходів.

У разі бажання активної співпраці з Програмою у регіоні пропонуємо звернутись до Світлани Степащенко - керівника проектного офісу Програми за тел. (044) 228-42-53, (044) 531-30-56, електронна адреса: Svetlana.stepashchenko@giz.de.

Мінеконорозвітку вважає, що участь у Програмі представників підприємництва та використання на практиці такого інструменту для розвитку бізнесу сприяє збільшенню успішного підприємництва не тільки у регіоні, а й в Україні.