Конкурсний відбір до Регіональної дитячої ради при Одеській обласній державній адміністрації

Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 20.07.2020 № 471/од-2020 «Про затвердження Положення про Регіональну дитячу раду при Одеській обласній державній адміністрації» оголошується конкурсний відбір кандидатів до складу Ради!

Регіональна дитяча рада при Одеській обласній державній адміністрації (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, який діє з метою захисту прав та інтересів дітей, врахування їх думки та безпосереднього залучення  до прийняття рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, у питаннях, що стосуються дітей.

До участі у конкурсному відборі запрошуються особи віком до 18 років.

Для участі у конкурсному відборі до складу Ради претендентам необхідно до 10 листопада 2020 року подати до Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації такі документи:

1) реєстраційна форма претендента до складу Регіональної дитячої ради при Одеській обласній державній адміністрації за формою, що додається;

2) рекомендаційний лист із місця навчання претендента або від голови організації, членом якої він є або був;

3) згода законних представників претендента на членство в Раді у довільній формі;

4) есе або відеозвернення (далі – конкурсні роботи) на тему «Моє майбутнє починається сьогодні».

На початку конкурсної роботи необхідно зазначити:

назву конкурсної роботи;

навчальний заклад та клас;

прізвище, ім’я та по батькові претендента.

 Вимоги до конкурсних робіт:

есе мають бути виконані у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 14, інтервал 1,5, розміром до 1000 знаків;

відеозвернення мають бути виконані у форматі mp4 та тривалістю не більше трьох хвилин.

Критерії оцінювання конкурсних робіт:

1) актуальність, новизна ідеї;

2) креативність;

3) наявність власної аргументованої точки зору;

4) логічність викладення змісту;

5) наведення прикладів з життя.

 До участі у конкурсі не допускаються роботи, що: не відповідають тематиці конкурсу; подані після встановленого строку; не є оригінальними.

Претенденти, які не подали пакет документів у визначений строк або подали його не у повному обсязі, до участі у конкурсі не допускаються.

З метою участі в конкурсному відборі необхідно надіслати зазначений пакет документів на електронну пошту Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації departament_dmitruk@ukr.net . Контактні особи: Анастасія Сичова, Зоя Дмитрук; номер телефону: (048) 722-52-54