Як зміниться доходна частина місцевих бюджетів у разі об’єднання громад?

Громади, що об’єднуються у відповідності до Перспективного плану отримують значний додатковий ресурс у вигляді 60% ПДФО (ст. 64 Бюджетного кодексу України). Громади, що не увійшли до перспективного плану, оскільки не виконують жодного з делегованих повноважень, ПДФО як виду доходів не отримують.

Розрахункова різниця між доходами об’єднаних громад та громад, що не увійшли до Перспективного плану, або об’єднані поза його межами, по Україні становить 2,5 раза.

Нормативи розмежування ПДФО

25% – Державний бюджет

15% – обласні бюджети

60% – бюджети міст обласного значення, району, об’єднаних громад

40% – бюджет м. Києва

0% – бюджети сіл, селищ, міст районного значення, що не об’єднані в межах перспективного плану

Міжбюджетні трансферти

Ст. 96 Бюджетного Кодексу України визначає види міжбюджетних трансфертів, зокрема:

  1. Базова дотація – трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій. Вона передається з Державного бюджету. Горизонтальне вирівнювання надається:
    • обласним бюджетам;
    • містам обласного значення, районам і об’єднаним територіальних громадам, що створюються згідно із перспективним планом формування територій громад за критеріями кількості населення; надходження ПДФО за останній звітний бюджетний період; індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
    Оскільки бюджети громад, що не об’єдналися у відповідності з перспективним планом, не виконують делеговані повноваження, то горизонтальне вирівнювання (базова дотація) їм не розраховується та не надається.
  2. Субвенції. Обсяги освітньої та медичної субвенції затверджуються у Законі України«Про Державний бюджет України» окремо для обласних і районних бюджетів, міст обласного значення, та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Важливо: Між бюджетами всередині області та всередині районів може здійснюватися об’єднання коштів громад (незалежно від факту об’єднання) та передача субвенцій на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування.