Нормативна база

Стаття 44 закону України «Про державну службу»Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 24 вересня 2019 року № 177-19Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 11 вересня 2019 року № 171-19Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 20 квітня 2018 р. №93/1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця»Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 19 червня 2018 р. №148 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 29 серпня 2018 р. №208-18 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»Наказ Одеської обласної державної адміністрації від 14 грудня 2018 р. №169-К «Про організацію проведення оцінювання службової діяльності державних службовців апарату Одеської обласної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», у 2019 році»Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 14 грудня 2018 р. №182/к «Про організацію проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади керівника апарату та керівників структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, у 2019 році»