Оголошення

Одеська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на посаду Генерального  директора комунального некомерційного підприємства  «Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Одеської обласної ради» (місце знаходження: 2-й Куліковський провулок, 4, м. Одеса,65023, Україна).

Основним напрямом роботи є: організаційно-методичне забезпечення проведення диспансеризації спортсменів, осіб, що займаються спортом та населення м. Одеси та Одеської області, що займаються фізкультурою та спортом; медична допомога особам, які займаються фізичною культурою і спортом (види медичної допомоги з профілактики, діагностики та лікування захворювань, пов’язаних із заняттями фізичною культурою та спортом, реабілітація спортсменів).

Структура підприємства: адміністрація,  діагностичне відділення, відділення сімейної медицини, відділення спортивної медицини, відділення медичної реабілітації.

Статутний капітал підприємства: 5000 грн.

Вимоги до  претендентів:

громадянство України;

вільне володіння державною мовою;

вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”;

достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”  (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“);

13) підтвердження вільного володіння державною мовою, відповідно до частини першої п.15 статті 9 (медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я) та частини третьої статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який набрав чинності з 14 липня 2021 року: рівень володіння державною мовою засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатанному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція  може містити проект плану розвитку закладу  на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції  щодо  залучення  інвестицій для розвитку  закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Документи від претендентів на посаду приймаються за адресою:

м. Одеса, вул. Канатна, 83, кімната 524, канцелярія, Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, з 13 жовтня по 08 листопада 2021 року включно до 17:00.

Розгляд комісією заяв претендентів та поданих документів на відповідність установленим вимогам відбудеться 12 листопада 2021 року, (час проведення буде уточнено) за адресою: (Одеська обласна державна адміністрація, м. Одеса. проспект Шевченка, 4).

Конкурсна комісія

додаток-1  додаток-2  додаток-3  додаток-4