Establishments, institutions and enterprises in the field of ecology and natural resources

Регіональна екологічна мережа Одеської області (ескізна картосхема)

Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду Одеської області станом на 01.01.2018

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ