АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ на проект регуляторного акта – розпорядження Одеської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження виконуючого обв’язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 5 серпня 2013 року №775/А-2013

Департаментом житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації розроблено проект розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 5 серпня 2013 року №775/А-2013», який спрямовано на удосконалення порядку видачі (відмови у видачі, переоформлення та анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами та приведення у відповідність до чинного законодавства.

I. Визначення проблеми

Станом на сьогоднішній день на території Одеської області існує визначений та затверджений Порядок видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області, який регламентує процедуру видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Проте, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2015 року №1136 «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» зазначений Порядок потребує внесення змін.

Існуюче регулювання не вирішує проблеми, так як змінилися правила видачі дозволу, робочій орган державної адміністрації , обсяг повноважень робочого органу у видачі дозволу та інше а саме потребує вдосконалення та зміни в п.п. порядку Розпорядження.

В період чинності Розпорядження №775/А-2013 від 05.08.2013 по теперішній час , не дивлячись на розвиток рекламної галузі не було видано жодного дозволу, що має свої негативні аспекти , такі як відсутність державного контролю над вказаним видом господарської діяльності, відсутність обліку та звітності, установка зовнішньої реклами поза межами населених пунктів без відповідних дозвільних документів, тобто без проходження процедур доцільності технічних умов та норм установки реклами, що призводить до різного роду подій. Станом на вересень 2017 року з 324 рекламо – носіїв розташованих поза межами населених пунктів тільки 15% відсотків є законними та відповідають всім технічним умовам. А також, як наслідок негативного впливу, при відсутності чіткого механізму реалізації права на розміщення зовнішньої реклами, згідно Закону України «Про рекламу», юридичні та фізичні особи які займаються певним видом господарської діяльності відмовляються від надання певного виду послуг, у зв’язку з чим отримують значно менший прибуток, та відповідно до цього держава отримує менше податків від вказаних суб’єктів господарювання.

Також, як вторинний аспект, враховуючи те що реклама це «рухома сила торгівлі», відсутність реклами гальмує або уповільнює діяльність організацій, підприємств, фізичних осіб підприємців, які займаються виробництвом, торгівлею, послугами, т.п., що знов таки позначається на надходження коштів до бюджету країни та області.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)ТакНі
Громадяни+
Держава+
Суб’єкти господарювання,+
у тому числі суб’єкти малого підприємництва+

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

  • ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються нормативно-правовими актами;
  • діючих регуляторних актів – розпорядження виконуючого обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 05 серпня 2013 року №775/А-2013, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції в Одеській області 8 серпня 2013 р. за N 30/1187, оскільки визначений Порядок потребує уточнення та приведення його у відповідність до діючих законодавчих та нормативно-правових актів.

II. Цілі державного регулювання

Враховуючи те що, з часу прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1136 «Про внесення змін до типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів», при якому регуляторний акт обласного значення, Розпорядження № 775/А-2013 втратив свою правову значимість як невідповідний чинному законодавству, Одеською Обласною державною адміністрацією в особі робочих органів «Департаменту економічного розвитку і торгівлі» та «Департаментом житлово-комунального господарства та енергоефективності» не було видано жодного дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів , що у свою чергу негативно впливає на рейтинг авторитету та довіри до державних органів, губиться механізм державного регулювання та перешкоджає реалізації права на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів передбаченого чинним законодавством України.

Цілями видання зазначеного проекту розпорядження є стабільність та довіра суб’єктів господарювання до державних органів, визначення єдиного підходу щодо розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Одеської області та повернення норм чинного регуляторного акту у правозастосовний статус в межах конкретної області.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1внесення змін до розпорядження – тобто прийняття проекту регуляторного акта
Альтернатива 2залишення діючого регуляторного акта без змін
Альтернатива 3відсутність регулювання
  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1Формування єдиного підходу щодо порядку видачі дозволів, зменшення корупційних можливостей (можливість отримання дозволу «офіційно»), отримання надходжень до бюджету (податку на прибуток, плати за землю, ЄСВ тощо), збільшення кількості суб’єктів господарювання, що провадять рекламну діяльність, можливість проведення ширших маркетингових кампанійВідсутні
Альтернатива 2ВідсутніМожливість розміщення рекламних засобів без отримання дозволу, зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, залишення рекламної галузі в тіні
Альтернатива 3ВідсутніМожливість розміщення рекламних засобів без отримання дозволу, зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, залишення рекламної галузі в тіні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1Зростання конкурентоспроможності на ринку реклами, зокрема серед надавачів рекламних засобі, так і серед маркетингових суб’єктів господарювання, можливість розміщення рекламних засобів «ближче» до споживача, можливість безперешкодної можливості отримання дозволу на єдиних умовахвідсутні
Альтернатива 2ВідсутніНеможливість отримання дозволу
Альтернатива 3ВідсутніНеможливість отримання дозволу
Сумарні витрати за альтернативамиСума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати146 914,00 грн.
Альтернатива 2. Сумарні витрати7 584 382,08 грн.
Альтернатива 3. Сумарні витрати7 584 382,08 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного
способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 14Дана оцінка присвоєна у зв’язку з найменшими втратами як збоку суб’єктів господарювання, так і держави. Створення передумов для можливості видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, розвитку можливості здійснення підприємницької діяльності тощо.ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ДОСЯГНУТІ ПОВНОЮ МІРОЮ (ПРОБЛЕМА БІЛЬШЕ ІСНУВАТИ НЕ БУДЕ)
Альтернатива 21ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ДОСЯГНУТІ (ПРОБЛЕМА ПРОДОВЖУЄ ІСНУВАТИ)
Альтернатива 31ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ДОСЯГНУТІ (ПРОБЛЕМА ПРОДОВЖУЄ ІСНУВАТИ)
Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1Можливість отримання дозволю, надходження податків в бюджетВідсутніВирішення проблеми в цілому
Альтернатива 2ВідсутніНе можливість видання (отримання) дозволів, втрати бюджетуПроблема продовжує існувати
Альтернатива 3ВідсутніНе можливість видання (отримання) дозволів, втрати бюджетуПроблема продовжує існувати
РейтингАргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1Одеська обласна державна адміністрація видаватиме дозволи на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, наповнення бюджетів завдяки збільшенню податковим надходженнямВідсутні
Альтернатива 2Ситуація залишатиметься незмінноюХ
Альтернатива 3Ситуація залишатиметься незмінноюХ

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання
визначеної проблеми

Механізм дії регуляторного акта.

Основним механізмом для розв’язання визначених проблем є прийняття проекту розпорядження та фактична реалізація його положень.

Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта, шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації, реєстрації в органах юстиції та опублікування в друкованому засобі масової інформації.

Впровадження проекту розпорядження дасть можливість досягнути поставлених цілей державного регулювання шляхом поновлення видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття проекту розпорядження не приведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджетів.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту регуляторного акта не передбачає фінансових витрат з боку державних органів, органів місцевого самоврядування та, відповідно, додаткових видатків бюджету.

Фінансування заходів та дій державних органів здійснюється в межах їх фінансування.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до можливих змін законодавчих чи нормативно-правових актів або втрати ними чинності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання, що мають здійснювати дії та заходи пов’язані з подачею заяв про отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів та/або подань про демонтаж рекламних засобів, розміщених з порушенням правил розміщення.

Фінансування заходів та дій державних органів здійснюється в межах їх фінансування.

Орієнтовна кількість надходжень до місцевих бюджетів близько 3,0 млн. грн (без урахування плати за землю).

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній.

Додаткові показники результативності регуляторного акта:

  1. кількість заяв, що надійшли для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;
  2. кількість отриманих дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;
  3. кількість демонтованих засобів, розміщених з порушенням правил розміщення;
  4. орієнтовні податкові надходження від розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Проект акта розміщено на офіційному сайтіОдеської обласної державної адміністрації (temporary.odessa.gov.ua).

Після прийняття акт буде оприлюднено у засобах масової інформації.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом шляхом аналізу даних, наявних в Департаменті житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації та отриманих від Служби автомобільних доріг в Одеській області (щодо кількості демонтованих рекламних засобів, розміщених з порушенням правил розміщення).

Повторне відстеження результативності акта передбачається здійснити через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань розглядатиметься необхідність внесення відповідних змін.

Департамент житлово – комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації буде здійснювати відстежувати результати діючого регуляторного акту.

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністраціїА.І. Шалигайло
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року
Порядковий номерВид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)Кількість учасників консультацій, осібОсновні результати консультацій (опис)
1Громадські слухання (публічні консультації 27 грудня 2017 року)Представники громадськості, суб’єкти господарюваннязауважень не надходило
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 264 (одиниць), у тому числі малого підприємництва ____________ (одиниць) та мікропідприємництва ___________ (одиниць);
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив _________ (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (альтернатива 1)
Порядковий номерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)не передбачено
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
2Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядуванняне передбачено
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
3Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)не передбачено
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
4Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)не передбачено
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
5Інші процедури (уточнити)не передбачено
6Разом, гривень– ₴– ₴– ₴
7Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць264
8Сумарно, гривень– ₴– ₴
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання7,50 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
15 хв. х 4800,00 грн. / 20 роб. днів / 8 год / 60 хвне передбачено
10Процедури організації виконання вимог регулювання10,00 ₴0,00 ₴10,00 ₴
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
20 хв. х 4800,00 грн. / 20 роб. днів / 8 год / 60 хвне передбаченоповторна процедура отримання дозволу 20 хв. х 4800,00 грн. / 20 роб. днів / 8 год / 60 хв
11Процедури офіційного звітування0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
не передбачено
12Процедури щодо забезпечення процесу перевірок0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
не передбачено
13Інші процедури (уточнити)315,00 ₴300,00 ₴1 500,00 ₴
13.1Маркування рекламного засобу15,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
13.2Забезпечення технічного стану300,00 ₴300,00 ₴1 500,00 ₴
14Разом, гривень332,50 ₴300,00 ₴1 510,00 ₴
15Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць264
16Сумарно, гривень87 780,00 ₴398 640,00 ₴
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
Одеська обласна державна адміністрації та її структурні підрозділи
(назва державного органу)
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)Планові витрати часу на процедуру (хв)Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єктаОцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюванняВитрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання100,50 ₴12641 320,00 ₴
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:не передбачено0,00 ₴
камеральні0,00 ₴
виїзні0,00 ₴
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулюванняне передбачено0,00 ₴
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулюванняне передбачено0,00 ₴
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарюванняне передбачено0,00 ₴
6. Підготовка звітності за результатами регулюванняне передбачено0,00 ₴
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):8 994,00 ₴
7.1. Опрацювання вхідного пакету документів дозвільної справи300,50 ₴12643 960,00 ₴
7.2. Направлення дозвільної справи на погодження та отримання відповіді150,50 ₴12641 980,00 ₴
7.3. Опрацювання документів, підготовка дозволу тощо200,50 ₴12642 640,00 ₴
7.4. Поповнення інформаційного банку даних20,50 ₴1264264,00 ₴
7.5. Підготовка подання про демонтаж рекламних засобів (у разі необхідності)150,50 ₴120150,00 ₴
Разом за рік10 314,00 ₴
Сумарно за п’ять років10 914,00 ₴
Утворення нового органу не передбачено.
Порядковий номерНазва державного органуВитрати на адміністрування регулювання за рік, гривеньСумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень
1Одеська обласна державна адміністрації та її структурні підрозділи10 314,00 ₴10 914,00 ₴
2Головне управління Національної поліції в Одеській області22 050,00 ₴110 250,00 ₴
3УКРАВТОДОР та/або Служба автомобільних доріг в Одеській області44 410,00 ₴206 210,00 ₴
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва76 774,00 ₴327 374,00 ₴
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номерПоказникПерший рік регулювання (стартовий)За п’ять років
1Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання0,00 ₴0,00 ₴
2Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування87 780,00 ₴398 640,00 ₴
3Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання87 780,00 ₴398 640,00 ₴
4Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва76 774,00 ₴327 374,00 ₴
5Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання164 554,00 ₴726 014,00 ₴
5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):
не розроблювалися
На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.
ПоказникСумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривеньСумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
УКРАВТОДОР та/або Служба автомобільних доріг в Одеській області
(назва державного органу)
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)Планові витрати часу на процедуруВартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єктаОцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюванняВитрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулюванняне передбачено0,00 ₴
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:0,00 ₴
камеральні0,00 ₴
виїзні0,00 ₴
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання0,00 ₴
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання0,00 ₴
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання0,00 ₴
6. Підготовка звітності за результатами регулювання0,00 ₴
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):44 410,00 ₴
7.1. Погодження дозвільної справи30,000,50 ₴12643 960,00 ₴
7.2. Підготовка (опрацювання тощо) документів щодо демонтажу рекламних засобів (у разі необхідності)45,000,50 ₴120450,00 ₴
7.3. Вартість демонтажу (послуги)2 000,00 ₴1,0020,0040 000,00 ₴
Разом за рік44 410,00 ₴
Сумарно за п’ять років206 210,00 ₴
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
Головне управління Національної поліції в Одеській області
(назва державного органу)
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)Планові витрати часу на процедуруВартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єктаОцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюванняВитрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулюванняне передбачено0,00 ₴
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:0,00 ₴
камеральні0,00 ₴
виїзні0,00 ₴
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання0,00 ₴
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання0,00 ₴
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання0,00 ₴
6. Підготовка звітності за результатами регулювання0,00 ₴
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):22 050,00 ₴
7.1. Погодження дозвільної справи30,000,50 ₴12643 960,00 ₴
7.2. Підготовка (опрацювання тощо) документів щодо демонтажу рекламних засобів (у разі необхідності)45,000,50 ₴120450,00 ₴
Разом за рік22 050,00 ₴
Сумарно за п’ять років110 250,00 ₴
6. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (альтернатива 2)
Порядковий номерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)не передбачено
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
2Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядуванняне передбачено
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
3Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)не передбачено
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
4Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)не передбачено
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
5Інші процедури (уточнити)не передбачено
6Разом, гривень– ₴– ₴– ₴
7Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць264
8Сумарно, гривень– ₴– ₴
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
не передбачено
10Процедури організації виконання вимог регулювання0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
не передбачено
11Процедури офіційного звітування0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
не передбачено
12Процедури щодо забезпечення процесу перевірок0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
не передбачено
13Інші процедури (уточнити)18 000,00 ₴18 000,00 ₴90 000,00 ₴
13.1Втрати від неможливості здійснення діяльності (неотримання прибутку)18 000,00 ₴18 000,00 ₴90 000,00 ₴
Формула:
вартість оренди 1 рекламного засобу * 12 місяців
1500,00 грн (середня вартість) х 12 місяців
14Разом, гривень18 000,00 ₴18 000,00 ₴90 000,00 ₴
15Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць264
16Сумарно, гривень4 752 000,00 ₴23 760 000,00 ₴
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
Одеська обласна державна адміністрації та її структурні підрозділи (маються на увазі бюджетні втрати)
(назва державного органу)
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)Планові витрати часу на процедуру (хв)Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єктаОцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюванняВитрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулюванняне передбачено0,00 ₴
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:не передбачено0,00 ₴
камеральні0,00 ₴
виїзні0,00 ₴
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулюванняне передбачено0,00 ₴
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулюванняне передбачено0,00 ₴
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарюванняне передбачено0,00 ₴
6. Підготовка звітності за результатами регулюванняне передбачено0,00 ₴
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):2 832 382,08 ₴
7.1. Недотримання бюджету в частині податку на прибуток (для розрахунку враховується єдиний податок ІІІ групи): 1500,00 грн. (вартість здачі в оренду рекласного засобу) х 5% х 12 міс. * 264 од (кількість суб’єктів господарювання)237 600,00 ₴
7.1. Недотримання бюджету в частині ЄСВ за ФОП: 819,06 грн. (мінімальний ЄСВ “за себе”) * 12 місяців * 264 од2 594 782,08 ₴
Разом за рік2 832 382,08 ₴
Сумарно за п’ять років14 161 910,40 ₴
Утворення нового органу не передбачено.
Порядковий номерНазва державного органуВитрати на адміністрування регулювання за рік, гривеньСумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень
1Одеська обласна державна адміністрації та її структурні підрозділи (маються на увазі бюджетні втрати)2 832 382,08 ₴14 161 910,40 ₴
2Головне управління Національної поліції в Одеській області0,00 ₴0,00 ₴
3УКРАВТОДОР та/або Служба автомобільних доріг в Одеській області0,00 ₴0,00 ₴
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва2 832 382,08 ₴14 161 910,40 ₴
7. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номерПоказникПерший рік регулювання (стартовий)За п’ять років
1Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання0,00 ₴0,00 ₴
2Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування4 752 000,00 ₴23 760 000,00 ₴
3Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання4 752 000,00 ₴23 760 000,00 ₴
4Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва2 832 382,08 ₴14 161 910,40 ₴
5Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання7 584 382,08 ₴37 921 910,40 ₴
8. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (альтернатива 3)
Порядковий номерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)не передбачено
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
2Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядуванняне передбачено
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
3Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)не передбачено
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
4Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)не передбачено
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
5Інші процедури (уточнити)не передбачено
6Разом, гривень– ₴– ₴– ₴
7Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць264
8Сумарно, гривень– ₴– ₴
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
не передбачено
10Процедури організації виконання вимог регулювання0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
не передбачено
11Процедури офіційного звітування0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
не передбачено
12Процедури щодо забезпечення процесу перевірок0,00 ₴0,00 ₴0,00 ₴
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
не передбачено
13Інші процедури (уточнити)18 000,00 ₴18 000,00 ₴90 000,00 ₴
13.1Втрати від неможливості здійснення діяльності (неотримання прибутку)18 000,00 ₴18 000,00 ₴90 000,00 ₴
Формула:
вартість оренди 1 рекламного засобу * 12 місяців
1500,00 грн (середня вартість) х 12 місяців
14Разом, гривень18 000,00 ₴18 000,00 ₴90 000,00 ₴
15Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць264
16Сумарно, гривень4 752 000,00 ₴23 760 000,00 ₴
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
Одеська обласна державна адміністрації та її структурні підрозділи (маються на увазі бюджетні втрати)
(назва державного органу)
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)Планові витрати часу на процедуру (хв)Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єктаОцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюванняВитрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулюванняне передбачено0,00 ₴
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:не передбачено0,00 ₴
камеральні0,00 ₴
виїзні0,00 ₴
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулюванняне передбачено0,00 ₴
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулюванняне передбачено0,00 ₴
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарюванняне передбачено0,00 ₴
6. Підготовка звітності за результатами регулюванняне передбачено0,00 ₴
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):2 832 382,08 ₴
7.1. Недотримання бюджету в частині податку на прибуток (для розрахунку враховується єдиний податок ІІІ групи): 1500,00 грн. (вартість здачі в оренду рекласного засобу) х 5% х 12 міс. * 264 од (кількість суб’єктів господарювання)237 600,00 ₴
7.1. Недотримання бюджету в частині ЄСВ за ФОП: 819,06 грн. (мінімальний ЄСВ “за себе”) * 12 місяців * 264 од2 594 782,08 ₴
Разом за рік2 832 382,08 ₴
Сумарно за п’ять років14 161 910,40 ₴
Реалізація проекту регуляторного акта не передбачає фінансових витрат з боку державних органів, органів місцевого самоврядування та, відповідно, додаткових видатків бюджету.
Фінансування заходів та дій державних органів здійснюється в межах їх фінансування.
Порядковий номерНазва державного органуВитрати на адміністрування регулювання за рік, гривеньСумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень
1Одеська обласна державна адміністрації та її структурні підрозділи (маються на увазі бюджетні втрати)2 832 382,08 ₴14 161 910,40 ₴
2Головне управління Національної поліції в Одеській області0,00 ₴0,00 ₴
3УКРАВТОДОР та/або Служба автомобільних доріг в Одеській області0,00 ₴0,00 ₴
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва2 832 382,08 ₴14 161 910,40 ₴
9. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номерПоказникПерший рік регулювання (стартовий)За п’ять років
1Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання0,00 ₴0,00 ₴
2Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування4 752 000,00 ₴23 760 000,00 ₴
3Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання4 752 000,00 ₴23 760 000,00 ₴
4Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва2 832 382,08 ₴14 161 910,40 ₴
5Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання7 584 382,08 ₴37 921 910,40 ₴