Як зареєструвати юридичну особу (ТОВ, АТ)?

1. Найменування юридичної особи

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Якщо у вас буде один вид діяльності, назва може йому відповідати, якщо ж видів діяльності буде кілька, можна дати загальну назву.

На цьому етапі потрібно перевірити назву в ЄДРПОУ на відсутність аналогічної. Це можна зробити самостійно та безкоштовно.

Вимоги до найменування юридичної особи встановлені статтею 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки».

2. Вибір виду економічної діяльності

Необхідно обрати вид економічної діяльності для ТОВ за Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД). Треба обрати один основний вид діяльності та додаткові.

3. Засновники юридичної особи

Засновниками та учасниками товариства, відповідно до статті 3 Закону України «Про господарські товариства», можуть бути:

 • підприємства, установи, організації;
 • громадяни України;
 • іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Особливості створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

4. Місцезнаходження юридичної особи

Це може бути:

 • Місце проживання (прописки) одного із засновників;
 • Нежитлове приміщення орендоване згідно договору;
 • Приміщення, що перебуває у приватній власності у засновника, що підтверджується договором або свідоцтвом про право власності.

Місцезнаходження є невід’ємним реквізитом будь-якої юридичної особи, і дані про неї вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

5. Вибір системи оподаткування

6. Документи, що подаються для державної реєстрації юридичної особи

 • Заява про державну реєстрацію;
 • Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування, та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника;
 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;
 • Установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 • Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

7. Статутний капітал

Вкладом до статутного (складеного) капіталу можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим розміру, встановленого законом, в 2017 році це 1250 мінімальних заробітних плат – 4 000 000 грн.

8. Постановка на облік в органах державної статистикифіскальної служби

9. Печатки та штампи

Виготовити печатки та штампи можуть будь-які юридичні особи без отримання на це дозволу МВС.

На печатках і штампах обов’язково повинен бути ідентифікаційний код підприємства за ЄДРПОУ, всі написи повинні буквально відповідати даним, що вказані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

10. Відкриття банківського рахунку

Перед відкриттям банківського рахунку для підприємства рекомендується ознайомитися з рейтингом банків