Що таке міжнародна технічна допомога?

Міжнародна технічна допомога – це допомога у придбанні знання та навичок у відповідних сферах діяльності, зазвичай в галузі економіки та управління. Вона може залучатись у вигляді будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті, інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

Міжнародна технічна допомога надається в порядку, визначеному донорськими програмами та відповідно до порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого, Постановою КМУ від 15 лютого 2002 р. № 153.