Волошановський Іван Іванович

Завідувач сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації

Біографія

  • 2017 - серпень - завідувач сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації
  • 2015 - головний спеціаліст з внутрішнього аудиту в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області
  • 2012 - пройшов підвищення кваліфікації за напрямом «Державне управління» в Українській академії банківської справи Національного банку України (м. Суми)
  • 2011 - закінчив факульт перепідготовки кадрів Одеського державного економічного університету й отримав економічну освіту за спеціальністю «Банківська справа»
  • 2002 - праця в управлінні Національного банку України в Одеській області на посадах економіста 1 категорії сектору безвиїзного нагляду відділу банківського нагляду, економіста 1 категорії сектору реєстрації та ліцензування відділу банківського нагляду, провідного економіста сектору реєстрації та ліцензування відділу банківського нагляду, головного економіста відділу валютного контролю
  • 2002 - закінчив Одеську державну академію харчових технологій ім. М.В. Ломоносова й отримав економічну освіту за спеціальністю «Економіка підприємства»
  • 2001 - праця у Відділенні державного казначейства України в місті Одесі на посадах головного спеціаліста та головного казначея відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів
  • 1997 - закінчив Одеський комерційний технікум й отримав економічну освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит»
  • 1978 - 24 серпня - народився в м. Одеса