АПАРАТНА НАРАДА В ОДЕСЬКІЙ ОДА

Голова Одеської обласної державної адміністрації  Сергій Гриневецький провів чергову апаратну робочу нараду, на якій розглянуто актуальні питання розвитку регіону.

На початку апаратної наради голова Одеської обласної ради Григорій Діденко привітав голову Одеської ОДА Сергія Гриневецького з обранням його на посаду голови Палати регіонів конгресу місцевих і регіональних влад.

Про стан роботи iз залучення цiльових коштiв для соцiально-економiчного розвитку Одеської областi, за paxyнoк коштiв субвенцiй державного бюджету та коштiв, передбачених для реалiзацiї завдань i заходiв державних програм доповiла директор Департаменту фiнансiв ОДА Марина Зiнченко.

На сьогодні в державному бюджеті діють 67 загальнодержавних програм і заходів, які можливо залучити на розвиток області, зокрема: обов’язкові для участі (субвенції) – 23, державні програми – 20, кошти на загальнодержавні заходи та заклади – 24. Структурними підрозділами відпрацьовано програми і заходи державного бюджету: 19 програм розподілено та затверджено для Одеської області, здійснюється відпрацювання 29-ти бюджетних програм з Міністерствами, ще 19 бюджетних програм залишились для можливого відпрацювання. Cтруктурними підрозділами Одеської ОДА проведена певна робота та залучено станом на червень 5 250,8 млн грн. бюджетних коштів.

Про стан пiдготовки проєктiв рiшень Одеської обласної ради для розгляду на пленарному засiданнi сьомої ceciї Одеської обласної рали VIII-го скликання, що має вiдбутися 18 червня, учасникам наради доповiли керiвники вiдповiдних структурних пiдроздiлiв ОДА.

Особливу увагу приділили таким цiльовим та регiональним програмам, як «Ліси Одещини на 2021 – 2025 рр.»; «Власний дім 2021 – 2025 рр.»; «Аграрна Одещина на 2021 – 2025 рр.»; «Цивільний захист, техногенна та пожежна безпека Одеської області 2018 – 2021»; «Соціальний захист населення в Одеській області 2021 – 2023»; «Здоров’я Одещини 2021 – 2023»; «Цифрова трансформація Одеської області 2021 – 2023»; «Розвиток туризму та курортів в Одеській області 2021 – 2023»; «Сприяння розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності Одеської області 2021 – 2023 роки».